รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีประชาชนในชุมชนพบเห็ดยักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณี ประชาชนในชุมชน พบเห็ดยักษ์ ในพื้นที่ อำเภอไทรโยค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเห็ดยักษ์ ที่อาจพบเห็นในช่วงฤดูฝนนี้

http://www.tnews.co.th/contents/366425

https://www.dailynews.co.th/regional/603066