ขอเชิญคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรีสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตฯ

ขอเชิญคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรีสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตฯ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560