ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ปริญญา พุทธาภิบาล เดินทางเข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งหารือ เตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2561 โดยจัดการแข่งขันที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี