นักศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมรายการทางสถานีโทรทัศน์ ช่องอัมรินทร์ทีวี 34

นางสาวจุฑารัตน์ ช่วยดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ สวนเกษตรอุดมการ์เด้นฟาร์ม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นสวนเกษตรที่ผลิตไม้ประดับรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ได้มีโอกาส เข้าร่วมในรายการ กรีนฟาร์มวาไรตี่้ ช่องอมรินทร์ทีวี 34 https://youtu.be/wx0PT9fm02c