คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 50 คน เข้าร่วมงานสัมมนาทางการตลาด

23 พ.ย. 2560 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 50 คน เข้าร่วมงานสัมมนาทางการตลาด จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "Black Sheep Approach : Low-Cost and Creative Marketing" แกะเคล็ดลับการตลาด ทำแบรนด์ให้ต่าง ใช้งบอย่างสร้างสรรค์ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนนักศึกษาของหลักสูตร ชั้นปี 4 ร่วมเป็นทีมจัดงานนี้ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ฤทธิ์คำรพ, น.ส.ญาตาวี ฤกษ์ฉวี, นายวรัญญู มุสิกลัด, นายเกียรติศักดิ์ แซ่เลา, และน.ส.กุลวดี ปิยะเกศิน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นยุวสมาชิก (J-MATรุ่น 33) ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นทั่วประเทศ