นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีศาสตร์ ลงพื้นที่ปฎิบัติการศึกษาดูงาน และฝึกการวิเคราะห์ ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี และแหล่งธรณีศาสตร์

ระหว่างวันที่24-26 พฤศจิกายน 2560 สาขาธรณีศาสตร์ โดยดร.ธิติ ตุลยาทิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรธรณีศาสตร์ ม.มหิดล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 31 ราย ลงพื้นที่ปฎิบัติการ ภาคสนามรายวิชา KAGS 441 Geotourism เพื่อศึกษาดูงาน และฝึกการวิเคราะห์ ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี และแหล่งธรณีศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งนศ.ต้องวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวทางธรณี เพื่อการพัฒนาให้เป็นอุทยานธรณี ต่อไป