สื่อมวลชนสัมภาษณ์ อ.หลักสูตรธรณีศาสตร์กรณีพบหินปล่องภูเขาไฟ ที่กาญจนบุรี

ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำหลักสูตรธรณีศาสตร์ ม.มหิดล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีการพบหินปล่องภูเขาไฟ ที่ อ.บ่อพลอย ซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดพลอย แห่งเดียวในภาคตะวันตก พบ นิล พลอย ปะปน ตัวอย่างหินปล่องภูเขาไฟ อายุกว่า 3 ล้านปี แห่งเดียวในภาคตะวันตก