ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน “ยุทธหัตถี” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน