รับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison) IESO 2018 (ขยายเวลารับสมัคร)

คณะกรรมการฯ จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ฯ เปิดรับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison) ดูแลคณะผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (The 12th Internationl Earth Science Olympiad ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2018
 
> ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานได้ทุกวันตามข้อกำหนด
> สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือภาษาอื่นๆ เช่น French, Spanish, Russian, Portuguese, German, Chinese, Japanese, Korean เป็นต้น
> ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มี.ค. 61 
 > สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: IESO2018.liaison@gmail.com
 
**ใบรับรองแพทย์สามารถส่งหลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ค่ะ**   สมัคร คลิ๊กเลย