สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นางสาวยอดขวัญ พุ่มไสว ประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และนางสาวมณฑิรา ศรีพานิช ประธานสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมใจกัน จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรม รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของ วิทยาเขตกาญจนบุรี การแข่งขันก่อกองทราย โดยผู้ชนะการแข่งขันก่อกองทราย คือ " ทีม ก่อบุญร่วมชาติ ก่อบาปร่วมกัน " พร้อมทั้ง การร่วมรำวงย้อนยุค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้เกียรติร่วมรำวง กับนักศึกษา และมีการแสดงดนตรีไทยโดยทีมนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี