ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ รายละเอียด
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสี่อมสภาพ รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
ประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน เป็นเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์เสริมเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding pdf
รายการ รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์แบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุดด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ตู้ดูดควันพิษ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 79 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องตรวจฝุ่นละอองในบรรยากาศ ชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรับปรุงห้องโครงการ Investment Lab ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์แบบตั้ง จำนวน 1 ชุด pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 ชุด pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 10 ตู้ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 ตู้ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องชั่งสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการเครื่องสกัดไขมันด้วยวิธีซอกแลท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนด้วยวิธีเจลดาล์ล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิเคราะห์ผล จำนวน 1 ชุด (e-bidding) pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์เสริมเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี (e-bidding) pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศึกษา รายการ กล้องสเตอริโอพร้อมระบบแสงสว่าง ด้วยวิธี(e-bidding) pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุในตัวอยาง จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) pdf
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด บริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดกลุ่มหอพักอาคารชุดพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ2564 ด้วยวิธี e-bidding pdf
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเดินทางไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 4 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิกส์ pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (ร้านสวัสดิการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ) pdf
ประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล pdf
รายการ รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้บริการบุคลากรเดินทางไป-กลับระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศายาลา กาญจนบุรี ประจำปี 2563 pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนกลาง ประจำปี 2563 pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 pdf
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายการรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2562 pdf
ประกวดราคาซื่อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลการเรียนภาคบรรยาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานสงเคราะห์ลิงชั่วคราว จำนวน 1 งาน pdf
รายการ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ตามผังแม่บทระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน pdf
ประกวดราคาจ้างเหมารถตู้บริการบุคลากร ไป-กลับ ระหว่างวิทยาเขตพญาไท ศาลายา กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) pdf
จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ตามพังแม่บทระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน pdf
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการตามโครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกาศผู้ชนะคัดเลือกเบื้องต้น โครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ pdf
ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอสัมปทานก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยามหิด วิทยาเขตกาญจนบุรี pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม pdf
ประกวดราคารายการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ pdf
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน pdf