ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย(หญิง)