ข้อมูลบุคลากร

Keattisak Chankaew
อาจารย์เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรม

Contact Address

  • ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • โทร: 034-585058
  • E-Mail: keattisak.cha@mahidol.ac.th