ข้อมูลบุคลากร

Maneeratt Rumsamrong
อาจารย์มณีรัตน์ รุมสำโรง

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรม

Contact Address

  • ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • โทร: 034-585058
  • E-Mail: maneerat.rum@mahidol.ac.th

Most Recent Articles from Scopus