ข้อมูลบุคลากร

Nipha Boonsao
นางสาวนิภา บุญเสาร์

ตำแหน่ง

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรม

Contact Address

  • ส่วนงาน: งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • โทร: 034-585058
  • E-Mail: nipha.boo@mahidol.ac.th