ข้อมูลบุคลากร

Pornpawee Worasatepongsa
ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา

ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

การฝึกอบรม

Contact Address

  • ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • โทร: 034-585058
  • E-Mail: pornpawee.wor@mahidol.ac.th