บุคลากรและโทรศัพท์

งานเทคโนโลยีดิจิทัล เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นายธราธร เอกจิตต์ หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัล tharathon.eak@mahidol.ac.th 1325
นายอติรุจ มิกี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 atiruj.mik@mahidol.ac.th 1324
นางสาวกุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kulphassorn.pin@mahidol.ac.th 1324
นางสาวสปัน เอี่ยมสิงห์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 sapan.eam@mahidol.ac.th 2207
นายพงศธร นรังษี ช่างฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 2 pongsaton.nar@mahidol.ac.th 1325