ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีศาสตร์ ลงพื้นที่ปฎิบัติการศึกษาดูงาน และฝึกการวิเคราะห์ ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี และแหล่งธรณีศาสตร์
คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 50 คน เข้าร่วมงานสัมมนาทางการตลาด
นักศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมรายการทางสถานีโทรทัศน์ ช่องอัมรินทร์ทีวี 34
นักศึกษาปี4 บริหารธุรกิจ ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริษัทและหน่วยงานชั้นนำของประเทศ
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศ ASEAN
นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมแสดงพลังความดีอย่างพร้อมเพรียงในกิจกรรม MAHIDOL Day of Service 2017
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาดูงาน ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล” ประจำปี 2559
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เรียนรู้ฝึกปฎิบัติการจริงการสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ให้กับชุมชน
พิธีเปิดการแข่งขัน MUKA GAME 2017
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับทีมสโมสรนักศึกษา