ห้องเตียงเดี่ยว

เตียงนอนขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 เตียง

สำรองที่พัก

ห้องเตียงคู่

เตียงนอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 เตียง

สำรองที่พัก