ห้องเตียงเดี่ยว

เตียงนอนขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 เตียง

  • จำนวนห้อง 5
  • จำนวนพักต่อห้อง 2
  • ราคา 900
  • ราคาเตียงเสริม / 1 ท่าน 150
สำรองที่พัก

ห้องเตียงคู่

เตียงนอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 เตียง

  • จำนวนห้อง 35
  • จำนวนพักต่อห้อง 2
  • ราคา 900
  • ราคาเตียงเสริม/1ท่าน 150
สำรองที่พัก