นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัว

แนวปฏิบัติสำหรับระบบสารสนเทศและเว็บไซต์
ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษา
ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Student Privacy Notice – Inbound Student
Mahidol University Privacy Notice – Inbound Staff

สิทธิเจ้าของข้อมูล

สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร
สำหรับบุคคลภายนอก

การแจ้งเหตุละเมิด

สำหรับบุคลากร
สำหรับนักศึกษา บุคคลภายนอก

การให้ความยินยอมและการถอนความยินยอม

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.ka.mahidol.ac.th/th)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกเพื่ออ่านต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด