ทำไมต้องเรียนที่นี่

หากคิดถึงมหาวิทยลัยที่มีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ธรรมชาติแล้วนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้องติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศแน่นอน เพราะมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก รายล้อมไปด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ บนเนื้อนี้มากกว่า 7 พันไร่ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ณ ที่แห่งนี้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน จึงทำให้วิทยาเขตกาญจนบุรี ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ที่สนใจศึกษาต่อมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้เสน่ห์ดึงดูด อีกอย่างหนึ่ง คงจะไม่พูดถึงไม่ได้ เพราะในพื้นที่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มีการอนุรักษ์ต้นไม้ประจำถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะผลิดอกและผลิใบ ตามฤดูกาล ทำให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมต่างตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งในทุกๆ ปี จะมีนักวิจัย นักศึกษาแลกเปลี่ยน และคณะศึกษาดูงาน มาศึกษาหาความรู้ จัดกิจกรรม และใช้ประโยชน์กับพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ว่า “ปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันตก”