ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 2 อัตรา