กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ National Taiwan University (NTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

วันที่ 26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ National Taiwan University (NTU) โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Kuo-Hsin Yang, Associate Vice President for International Affairs,Associate Dean of International College พร้อมด้วย Assoc. Prof. Dr. Chinh-Wei Tung, Director of Master Program in Global Agriculture Technology and Genomic Science และ Prof. Dr. Chau-Ti Ting, Director, Master’s Program in Biodiversity, International College ให้การต้อนรับ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายใน และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอนร่วมกับคณาจารย์ National Taiwan University (NTU) ในอนาคตต่อไป