มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี ”วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์“

วันที่ 6 เมษายน 2567 ผู้แทนบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี