โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chiba University – MUKA Spring Student-Exchange Short Program 2024

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Akira Kato และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chiba University – MUKA Spring Student-Exchange Short Program 2024 ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567