พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต​ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี ในพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1) พร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกับบัณฑิต​ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา