ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการ MARK-X สุดยอดการประกวดแผนการตลาดให้กับ PT MAX PARK

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1” ในโครงการ MARK-X สุดยอดการประกวดแผนการตลาดให้กับ PT MAX PARK ธุรกิจร้านอาหาร และพาร์ทเนอร์ 2023 ซึ่งการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดผ่านเวิร์คช็อปที่น่าสนใจ เช่น Design Thinking, Community Marketing, Customer and Brand Positioning
โดยผลการแข่งขัน ทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณชาล เจริญพันธุ์ CEO of HUBBA Community และคุณสปาย ปาฎิหาริย์, CEO & Founder of Rabbit Start เป็นผู้มอบรางวัล และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวกัญญาภัค พยุงวงษ์
2. นางสาวชญาดา กำไลทอง
3. นางสาวภาวินี เจียมจุ้ย