ขอแสดงความยินดีกับดร.ถกล วิทยาธนรัตนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ถกล วิทยาธนรัตนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับการปรับตำแหน่งเป็น “อาจารย์ ดร.ถกล วิทยาธนรัตนา คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Agriculture)”