กิจกรรมทำอาหารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา กล่าวเปิดและร่วมกิจกรรมทำอาหารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ โดย Mr. Hal Agar นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of York ประเทศอังกฤษ และ Nandina Salsabila และ Rania นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UPN “Veteran” Jawa Timur ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำอาหารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ในด้านการต่างประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมการทำอาหาร ให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้อง Food processing อาคารเรียนรวม