เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Data Science with Google Colab” โดย Dr. Jungjoo Sohn, ผู้เชี่ยวชาญด้าน Earth Science Education จาก Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรีทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Data Science with Google Colab” โดย Dr. Jungjoo Sohn, ผู้เชี่ยวชาญด้าน Earth Science Education จาก Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี

🗓️ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น.
📌ณ ห้อง Co-working Space อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี