กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม England -Thai Culture Exchange Program 2023 โดย Mr. Hal Agar นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of York ประเทศอังกฤษ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 Mr. Hal Agar นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of York ประเทศอังกฤษ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Knowledge Management ในหัวข้อ “Experience at University of York” เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ในด้านการต่างประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม