ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมKM การแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์จากกิจกรรม MUKA-ASEAN Project

ขอเชิญนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มาร่วมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUKA-ASEAN Project: Conservation Biology ร่วมกับ Universitas Singaperbangsa Karawang ประเทศอินโดนีเชีย🇮🇩 และร่วมรับฟังแนวทางการเตรียมตัวเพื่อสมัครขอรับทุนเคลื่อนย้ายนักศึกษา (ป.ตรี) และโอกาสในการเดินทางต่างประเทศอีกมากมาย กับพี่ๆ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนAT ด้วยนะคะ