การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Universitas Singaperbangsa Karawang ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชน สว่างเพราะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ Universitas Singaperbangsa Karawang ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือความร่วมมือและแผนการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือในอนาคตต่อไป