วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 (Mahidol Games 2024 : Fun with Thai Style สนุกสนานสไตล์ไทย)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567 มหิดลเกมส์ “สนุกสนานสไตล์ไทย” (Mahidol Games 2024: Fun with Thai Style) พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีและบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่พิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนงานต่างๆ และเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำปี 2567 ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ต่อไป