เปิดรับสมัครนักศึกษาพี่เลี้ยงร่วมต้อนรับดูแลอาจารย์และนักศึกษาจากต่างประเทศ

โอกาสพิเศษในการพัฒนาภาษาอังกฤษมาถึงแล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษาพี่เลี้ยงร่วมต้อนรับดูแลอาจารย์และนักศึกษาจากต่างประเทศ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
🔅คุณสมบัติ
– เป็นนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรีทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 2-4
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
– ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/CgnThGKmDeDBvmxZ7
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด
นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับคะแนน AT และได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างประเทศอื่นๆในโอกาสต่อไป