เปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2567 (MUKA Open House 2024)” ในหัวข้อ “ Ignite your future, ignite your way @MUKA จุดประกายอนาคตให้สุดปัง @มหิดลกาญจนบุรี “ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ประธานการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ โดยการเปิดงาน “เปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2567 (MUKA Open House 2024)“ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ค้นหาตัวตนในสาขาวิชาที่ถนัดและสนใจ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมด้วยกิจกรรมภายในงาน อาทิ การตอบปัญหาทางวิชาการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและร่วมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริง ทดลองฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และค้นหาตัวตนในสิ่งที่ชอบและสนใจ พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 และร่วมกิจกรรม Campus Tours เยี่ยมชมแหล่งศึกษาเรียนรู้
ซึ่งในวันนี้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้แสดงศักยภาพความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน 7 สาขาวิชา รวมทั้งด้านผลงานการวิจัยทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณาจารย์ นักเรียน โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี