กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมการนำเสนอ​ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ​MUKA Senior​ Project​ Exhibition 2024

📣Event Schedule 🗓กิจกรรมการนำเสนอ​ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ​“MUKA Senior​ Project​ Exhibition 2024” ภายใต้ Concept “MUKA-York Senior Project Exhibition on SDGs”
🔖พบกันในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
📲นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://ka.mahidol.ac.th/seniorx/2024/