ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ในฐานะตัวแทนวิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับนางสาวอัจฉริยา ปาลเกิด นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ชั้นปีที่ 4 ในฐานะตัวแทนวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566