มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นายเอกจักร์ จันทร์ดอน นักวิทยาศาสตร์ สังกัดงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้ารับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครบรอบ 62 ปี โดย ห้องปฏิบัติการ Radiation Lab (L104/1) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัล ”ดีเลิศ” เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 3 (ด้านการศึกษาและวิจัย)