พิธีเปิดการอบรมค่าย 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมค่าย 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมทำกิจกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าววัตถุประสงค์การอบรมและกล่าวต้อนรับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 50 คน (จาก 16 โรงเรียน 8 จังหวัด) และเพื่อสอบคัดเลือกในการเข้ารับการอบรมค่าย 2 จำนวน 30 คน โดยการอบรมค่าย 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี