รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา