รับสมัครนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อรับทุนสนับสนุนเข้าร่วมหลักสูตรฤดูร้อน (Summer Program) โดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อรับทุนสนับสนุนเข้าร่วมหลักสูตรฤดูร้อน (Summer Program) โดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล “Sawasdee Thailand 2023, Batch A: Sustainable Life & Society” ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2566

🕹️คุณสมบัติ
1) เป็นนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรีชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา
2) มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก
3) มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี

⏰รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

💻รายละเอียดเพิ่มเติม https://op.mahidol.ac.th/ir/sawasdee2023/ ดาวน์โหลดใบสมัคร (Batch A) และส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

🛎️รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด‼️
📲สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 034-585 058 ต่อ 111