ส่วนงาน: สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
โทร: 034-585058
E-Mail: chanpen.sar@mahidol.ac.th
CV: Chanpen Saralamba

Chanpen Saralamba
ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

 • BSc. (Biology) Mahidol University, Thailand 1999
 • PhD. (Biology) Mahidol University, Thailand 2008

ความเชี่ยวชาญ

1. LIFE SCIENCE (Ecology, Evolution & Environment) Behavioral Ecology

ฝึกอบรม

 1. หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 7, Mahidol University
 2. PBL Teaching Method for 21st Century Classroom, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3. ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10, สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
 4. ความรู้พื้นฐานในการสอนนักศึกษา โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน, มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ความรู้พื้นฐานในการประเมินนักศึกษา โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน, มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. Primate Ecology and Conservation in Thailand, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จัดโดย Stony Brook University, New York
 7. Erasmus+ staff mobility for teaching and training at Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spain
 8. Erasmus Mundus Scholarship for bridge-building within research and higher education at Lund University, Lund, Sweden
 9. Visiting Scholar at Department of Fisheries and Wildlife, Oregon State University, Oregon, USA
 10.  the  2017   ForestGEO  Analytical  Workshop by ForestGEO, Smithsonian  Institution , San Juan, Puerto Rico

Most Recent Conference

Effect of poaching on the white-handed gibbon population in dry evergreen forest, western Thailand, มาดากัสการ์
56th Annual meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation / 2562

Most Recent Articles from Scopus