ส่วนงาน: สาขาวิชาบัญชี
โทร: 034-585058
E-Mail: duongsamorn.man@mahidol.ac.th
MUREX: Duongsamorn Manowan

Duongsamorn Manowan
ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

Most Recent Articles from Scopus