ส่วนงาน: สาขาวิชาธรณีศาสตร์
โทร: 034-585058
E-Mail: katsuo.sas@mahidol.ac.th

katsuo sashida
ดร.katsuo sashida


ตำแหน่ง นักวิจัย

การศึกษา

  • Ph.D. (Geology) Univeristy of Tsukuba, Japna 2523

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

Most Recent Articles from Scopus