ส่วนงาน: สาขาวิชาธรณีศาสตร์
โทร: 034-585058
E-Mail: sutatcha.hon@mahidol.ac.th

Sutatcha Hongsresawat
ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

  • Ph.D. (Geophysics) University of Florida, USA 2558

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

SKS Splitting Intensity Measurements and a Preliminary 3-D Model for Upper-Mantle Anisotropy beneath South-East Asia, สิงคโปร์
ประชุมวิชาการ AOGS 14th Annual Meeting - Asia Oceania Geosciences Society / 2560

Most Recent Articles from Scopus