ส่วนงาน: สาขาวิชาบัญชี
โทร: 034-585058
E-Mail: yolamas.jee@mahidol.ac.th

Yolamas Jeerasantikul
อาจารย์ยลมาศ จีระสันติกุล


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

Most Recent Articles from Scopus