ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบ TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION) ปีการศึกษา 2566

3. สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 3 TCAS66 ให้เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

https://line.me/ti/g/U9Do2ouE-d

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
โทรศัพท์ (034)585-058 ต่อ 2102, 2104 หรือ

 โทร. 08-6377-9947 (ในวันและเวลาราชการ)