รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบที่ 4 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2566

3. สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 4 (Direct Admission) เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
โทรศัพท์ (034)585-058 ต่อ 2102, 2104 หรือ
โทร. 08-6377-9947 (ในวันและเวลาราชการ)