ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบ 1/1 (PORTFOLIO) ปีการศึกษา 2567 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

.

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบ TCAS รอบที่ 1/1 (PORTFOLIO) ปีการศึกษา 2567

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

 1.  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 2. เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ก่อนเวลา 15.00 น.) ระบบยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  หมายเหตุ: ผู้ผ่านเกณฑ์รายชื่อตามประกาศฯ ขอให้เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์
 3. กลุ่ม Line สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 1/1 TCAS67
  (กลุ่ม Line ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการสอบสัมภาษณ์และแจ้งรายละเอียดต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง)

  https://line.me/ti/g/Fw1mC27nvd

   

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา

  โทรศัพท์ (034)585-058 ต่อ 2102

  หรือ โทร. 08-6377-9947 (ในวันและเวลาราชการ)